۱۷ آبان ۱۴۰۱

حمایت خیریه شجره طیبه از ۳۰۰ نخبه و استعداد علمی در اصفهان ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

مدیرعامل موسسه خیریه شجره طیبه خبر داد:
حمایت خیریه شجره طیبه از ۳۰۰ نخبه و استعداد علمی در اصفهان

بین الملل Archives - پیداگر نیوز
چیزی یافت نشد !