هوای ناسالم Archives - پیداگر نیوز
هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است ۰۳ اسفند ۱۴۰۲

هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز سوم اسفند ماه با میانگین ۱۲۵ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان  ۲۵ آبان ا ۱۳۳، میدان انقلاب با ۱۰۹، پارک زمزم با ۱۴۰، خیابان پروین اعتصامی با ۱۳۸، بزرگراه خرازی با ۱۱۶، دانشگاه صنعتی […]

هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است ۱۸ دی ۱۴۰۲

هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز هجدهم دی ماه با میانگین ۱۳۸ درشرایط ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان خیابان احمدآباد با ۱۶۲، میدان انقلاب با ۱۵۳، بزرگراه خرازی با ۱۶۲، دانشگاه صنعتی با ۱۵۴، زینبیه با ۱۵۵ و کردآباد با ۱۶۰ AQI […]

هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است ۱۱ دی ۱۴۰۲

هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز ششم دی ماه با میانگین ۱۳۷ درشرایط ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان  احمدآباد و میدان انقلاب با ۱۵۸، زینبیه با ۱۵۳، خیابان فیض با ۱۵۴، کردآباد با ۱۵۷ و خیابان میرزا طاهر با ۱۵۱ AQI در وضعیت […]

هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است / شاخص کیفی هوا ۱۱۰ ۱۰ دی ۱۴۰۲

هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است / شاخص کیفی هوا ۱۱۰

به گزرش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز دهم دی ماه با میانگین ۱۱۰ در شرایط  ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است. وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان احمدآباد با ۱۴۵، میدان انقلاب با ۱۱۰، پارک زمزم و کردآباد با ۱۴۲، خیابان پروین اعتصامی با ۱۰۹، دانشگاه صنعتی با ۱۱۱، سپاهان شهر با […]

هوای اصفهان با شاخص  ۱۶۸ برای همه مردم ناسالم است ۰۸ دی ۱۴۰۲

هوای اصفهان با شاخص  ۱۶۸ برای همه مردم ناسالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز هشتم دی ماه با میانگین ۱۶۸ در شرایط  ناسالم برای همه مردم ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان احمدآباد با ۱۶۸، خیابان ۲۵ آبان با ۱۵۴، میدان انقلاب و پارک زمزم با ۱۸۵، خیابان پروین اعتصامی با ۱۵۳، دانشگاه صنعتی با ۱۶۰، خیابان […]

آلودگی هوای اصفهان برای همه شهروندان ۰۷ دی ۱۴۰۲

آلودگی هوای اصفهان برای همه شهروندان

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز هفتم دی ماه با میانگین ۱۵۱ درشرایط ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان  احمدآباد با ۱۶۶، میدان انقلاب با ۱۶۲، پارک زمزم با ۱۵۶، خیابان پروین اعتصامی با ۱۵۷، دانشگاه صنعتی و خیابان فیض با ۱۶۳، سپاهان شهر […]

۰۶ دی ۱۴۰۲

هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز ششم دی ماه با میانگین ۱۲۴ درشرایط ناسالم برای گروه های حساس شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان ۲۵ آبان با ۱۰۴، پارک زمزم با ۱۱۱، دانشگاه صنعتی با ۱۳۶، رهنان با ۱۳۸، سپاهان شهر با ۱۳۳، خیابان فرشادی با ۱۰۶، خیابان فیض با […]

هوای اصفهان ناسالم است ۰۲ دی ۱۴۰۲

هوای اصفهان ناسالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز  سوم دی ماه میانگین ۱۳۹ درشرایط ناسالم برای همه گروه های حساس ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان ۲۵ آبان ۱۲۵، پروین ۱۴۵، انقلاب ۱۳۱، رهنان ۱۱۲، زینبیه ۱۴۸، فرشادی ۱۲۳، کاوه ۱۳۷، کردآباد ۱۳۴، میرزاطاهر ۱۲۰ و ولدان با شاخص ۱۳۰ […]

هوای اصفهان برای همه مردم ناسالم است ۲۷ آذر ۱۴۰۲

هوای اصفهان برای همه مردم ناسالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز بیست و ششم آذر ماه با میانگین ۱۷۰ درشرایط ناسالم برای همه گروه های سنی ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان ۲۵ آبان ۱۶۳، احمدآباد با ۱۷۲، میدان انقلاب با ۱۶۰، پارک زمزم ۱۹۵، پروین ۱۶۴، خرازی ۱۵۸، دانشگاه صنعتی ۱۷۷، رهنان […]

هوای اصفهان همچنان ناسالم است ۲۳ آذر ۱۴۰۲

هوای اصفهان همچنان ناسالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز بیست و سوم آذر ماه با میانگین ۱۳۰ درشرایط ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است. وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان ۲۵ آبان ۱۲۵، میدان انقلاب ۱۲۵، پارک زمزم ۱۳۹، پروین ۱۲۲، دانشگاه صنعتی ۱۴۰، رهنان ۱۱۷، زینبیه ۱۲۶، سپاهانشهر ۱۳۹، فرشادی ۱۳۰،، فیض […]