هوای سالم Archives - پیداگر نیوز
هوای اصفهان سالم است ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

هوای اصفهان سالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز بیست و چهارم خرداد ماه با میانگین ۸۶ در وضعیت سالم و قابل قبول  ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان  در خیابان۲۵ آبان با عدد ۷۹، پارک زمزم ۶۸، دانشگاه صنعتی ۸۴، زینبیه ۸۲، سپاهان شهر ۷۶، فرشادی ۷۵، فیض ۷۲، کاوه و کردآباد ۸۳، […]

هوای اصفهان سالم و قابل قبول است ۱۹ خرداد ۱۴۰۳

هوای اصفهان سالم و قابل قبول است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز نوزدهم خرداد ماه با میانگین ۹۱ در وضعیت سالم و قابل قبول  ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان  در خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۵۴ و خیابان زینبیه ۱۵۵ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان و در ایستگاه خیابان احمدآباد با عدد […]

هوای اصفهان سالم و قابل قبول است ۰۶ خرداد ۱۴۰۳

هوای اصفهان سالم و قابل قبول است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز ششم خرداد ماه با میانگین ۷۶ در وضعیت سالم و قابل قبول ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان  درخیابان ۲۵ آبان با عدد ۶۶، میدان انقلاب ۹۰، دانشگاه صنعتی و پارک زمزم ۶۹، رهنان ۸۵، خیابان زینبیه ۷۳، سپاهان‌شهر ۶۳، خیابان فیض ۶۵، خیابان […]

هوای اصفهان درشرایط سالم است ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

هوای اصفهان درشرایط سالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز چهارم خرداد ماه با میانگین ۸۲ در وضعیت سالم و قابل قبول ثبت شده است.   ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان ۲۵ آبان با عدد ۷۲، خیابان احمدآباد ۹۶، میدان انقلاب ۸۷، پارک زمزم ۶۹، بزرگراه خرازی ۹۹، دانشگاه صنعتی ۷۵، رهنان ۸۵، خیابان زینبیه […]

هوای اصفهان قابل قبول است ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

هوای اصفهان قابل قبول است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز هفدهم اردیبهشت ماه با میانگین ۸۸ در وضعیت سالم و قابل قبول ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان ۲۵ آبان با عدد ۷۱، میدان انقلاب ۹۱، پارک زمزم ۷۵، دانشگاه صنعتی ۵۸، رهنان ۸۶، سپاهان‌شهر ۶۱، بولوار کاوه ۵۹، کردآباد ۶۸، خیابان فرشادی […]

کیفیت هوای اصفهان سالم است ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

کیفیت هوای اصفهان سالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز چهاردهم اردیبهشت ماه با میانگین ۵۴ در وضعیت سالم ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان حمدآباد با عدد ۸۵، میدان انقلاب، بولوار کاوه و بزرگراه خرازی ۵۹، رهنان ۶۴ و ولدان ۵۲ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شده است. همچنین کیفیت هوا […]

هوای اصفهان همچنان در شرایط پاک است ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

هوای اصفهان همچنان در شرایط پاک است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز بیست و چهارم فروردین ماه با میانگین ۴۶ درشرایط هوای پاک برای دومین روزمتوالی ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان احمدآباد با عدد ۵۵، میدان انقلاب ۵۴، رهنان ۵۶، خیابان زینبیه ۶۴ و کردآباد ۶۳ AQI در وضعیت قابل قبول است. همچنین کیفیت […]

هوای اصفهان قابل قبول است ۲۱ فروردین ۱۴۰۳

هوای اصفهان قابل قبول است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز بیست و یکم فروردین ماه با میانگین ۸۱ در وضعیت سالم و قابل قبول ثبت شده است.   ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان احمدآباد با ۹۱، خیابان ۲۵ آبان ۶۵، پارک زمزم ۷۹، دانشگاه صنعتی ۷۲، رهنان ۸۱، سپاهان‌شهر ۵۹، خیابان فرشادی ۷۰، خیابان فیض […]

هوای اصفهان سالم است ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

هوای اصفهان سالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز بیستم فروردین ماه با میانگین ۷۴ در وضعیت سالم و قابل قبول ثبت شده است. وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان ۲۵ آبان ۶۹، میدان اقلاب ۶۵، پارک زمزم ۸۰، دانشگاه صنعتی ۸۶، رهنان ۵۸، زینبیه ۷۸، سپاهانشهر ۶۶، فرشادی ۷۳، فیض ۶۶، کاوه ۸۵، کرد اباد […]

هوای اصفهان قابل قبول است ۱۶ فروردین ۱۴۰۳

هوای اصفهان قابل قبول است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز شانزدهم فروردین ماه با میانگین ۸۵ در وضعیت سالم و قابل قبول ثبت شده است.   ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان انقلاب با شاخص ۶۴، پارک زمزم ۷۸، دانشگاه صنعتی و رهنان ۷۲، سپاهان‌شهر ۵۶، خیابان فرشادی ۶۳، خیابان فیض و بولوار کاوه ۶۵، خیابان […]