هوای سالم Archives - پیداگر نیوز
هوای اصفهان همچنان در شرایط پاک است ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

هوای اصفهان همچنان در شرایط پاک است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز بیست و چهارم فروردین ماه با میانگین ۴۶ درشرایط هوای پاک برای دومین روزمتوالی ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان احمدآباد با عدد ۵۵، میدان انقلاب ۵۴، رهنان ۵۶، خیابان زینبیه ۶۴ و کردآباد ۶۳ AQI در وضعیت قابل قبول است. همچنین کیفیت […]

هوای اصفهان قابل قبول است ۲۱ فروردین ۱۴۰۳

هوای اصفهان قابل قبول است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز بیست و یکم فروردین ماه با میانگین ۸۱ در وضعیت سالم و قابل قبول ثبت شده است.   ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان احمدآباد با ۹۱، خیابان ۲۵ آبان ۶۵، پارک زمزم ۷۹، دانشگاه صنعتی ۷۲، رهنان ۸۱، سپاهان‌شهر ۵۹، خیابان فرشادی ۷۰، خیابان فیض […]

هوای اصفهان سالم است ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

هوای اصفهان سالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز بیستم فروردین ماه با میانگین ۷۴ در وضعیت سالم و قابل قبول ثبت شده است. وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان ۲۵ آبان ۶۹، میدان اقلاب ۶۵، پارک زمزم ۸۰، دانشگاه صنعتی ۸۶، رهنان ۵۸، زینبیه ۷۸، سپاهانشهر ۶۶، فرشادی ۷۳، فیض ۶۶، کاوه ۸۵، کرد اباد […]

هوای اصفهان قابل قبول است ۱۶ فروردین ۱۴۰۳

هوای اصفهان قابل قبول است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز شانزدهم فروردین ماه با میانگین ۸۵ در وضعیت سالم و قابل قبول ثبت شده است.   ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان انقلاب با شاخص ۶۴، پارک زمزم ۷۸، دانشگاه صنعتی و رهنان ۷۲، سپاهان‌شهر ۵۶، خیابان فرشادی ۶۳، خیابان فیض و بولوار کاوه ۶۵، خیابان […]

هوای اصفهان قابل قبول است ۰۹ فروردین ۱۴۰۳

هوای اصفهان قابل قبول است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز نهم فروردین ماه با میانگین ۶۵ در وضعیت سالم و قابل قبول ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان ۲۵ آبان، فرشادی و فیض با ۵۳، احمدآباد با ۷۸، میدان انقلاب با ۶۶، بزرگراه خرازی، کِردآباد و پارک زمزم با ۷۰، خیابان پروین اعتصامی […]

هوای اصفهان پاک است ۰۶ فروردین ۱۴۰۳

هوای اصفهان پاک است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز ششم فروردین ماه با میانگین ۴۷ درشرایط پاک ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان ۲۵ آبان با ۴۱، پارک زمزم با ۳۱، زینبیه با ۳۲، خیابان فرشادی با ۲۸، خیابان فیض با ۲۱، پارک زمزم و ایستگاه ولدان با ۶۳، بولوار کاوه با […]

کیفیت هوای اصفهان همچنان سالم است ۰۵ فروردین ۱۴۰۳

کیفیت هوای اصفهان همچنان سالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز پنجم فرئردین ماه با میانگین ۸۰ درشرایط سالم و قابل قبول ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در یابان ۲۵ آبان با ۷۵، میدان انقلاب با ۷۳، خیابان پروین اعتصامی با ۶۸، بزرگراه خرازی با ۷۴، دانشگاه صنعتی با ۹۳، رهنان با ۶۴، سپاهان‌شهر با […]

هوای اصفهان قابل قبول است ۱۹ اسفند ۱۴۰۲

هوای اصفهان قابل قبول است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز نوزدهم اسفند ماه با میانگین ۹۴ در وضعیت سالم ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان ۲۵ آبان با ۷۲، میدان انقلاب، بولوار کاوه، خیابان فیض و سپاهان‌شهر با ۷۵، خیابان فرشادی و دانشگاه صنعتی با ۵۵، رهنان با ۸۷، کردآباد با ۹۰، خیابان […]

هوای اصفهان سالم است ۱۷ اسفند ۱۴۰۲

هوای اصفهان سالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز هفدهم اسفند ماه با میانگین ۷۰ در وضعیت سالم ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان ۲۵ آبان با ۵۶، میدان انقلاب با ۶۳، پارک زمزم با ۶۷، دانشگاه صنعتی با ۷۶، رهنان با ۸۱، خیابان فرشادی با ۹۴، بولوار کاوه با ۶۷، کردآباد […]

هوای اصفهان قابل قبول است ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

هوای اصفهان قابل قبول است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز شانزدهم اسفند ماه با میانگین ۹۵ در وضعیت سالم ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان ۲۵ آبان با ۹۲، میدان انقلاب و رهنان با ۹۳، پارک زمزم با ۹۷، بزرگراه خرازی با ۱۰۰، سپاهان‌شهر با ۷۸، خیابان فرشادی با ۷۷، خیابان فیض با […]