هوای سالم اصفهان Archives - پیداگر نیوز
هوای اصفهان سالم است ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

هوای اصفهان سالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز بیست و چهارم خرداد ماه با میانگین ۸۶ در وضعیت سالم و قابل قبول  ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان  در خیابان۲۵ آبان با عدد ۷۹، پارک زمزم ۶۸، دانشگاه صنعتی ۸۴، زینبیه ۸۲، سپاهان شهر ۷۶، فرشادی ۷۵، فیض ۷۲، کاوه و کردآباد ۸۳، […]

هوای اصفهان سالم و قابل قبول است ۱۹ خرداد ۱۴۰۳

هوای اصفهان سالم و قابل قبول است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز نوزدهم خرداد ماه با میانگین ۹۱ در وضعیت سالم و قابل قبول  ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان  در خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۵۴ و خیابان زینبیه ۱۵۵ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان و در ایستگاه خیابان احمدآباد با عدد […]

کیفیت هوای اصفهان قابل قبول است ۱۵ خرداد ۱۴۰۳

کیفیت هوای اصفهان قابل قبول است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز پانزدهم خرداد ماه با میانگین ۹۸ در وضعیت سالم و قابل قبول ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان درخیابان ۲۵ آبان با عدد ۷۵ ،خیابان احمدآباد  ۱۴۸، بزرگراه خرازی ۱۲۶، میدان انقلاب ۱۱۲، خیابان زینبیه ۱۱۷ و کردآباد ۱۱۰ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم […]

کیفیت هوای اصفهان سالم است ۱۴ خرداد ۱۴۰۳

کیفیت هوای اصفهان سالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز چهاردهم خرداد ماه با میانگین ۹۴ در وضعیت سالم و قابل قبول ثبت شده است.   ، وضعیت کیفی هوای اصفهان درخیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۰۱، خیابان احمدآباد ۱۳۲، بزرگراه خرازی ۱۱۳، خیابان زینبیه ۱۰۲ و خیابان میرزا طاهر ۱۰۷ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم […]

هوای اصفهان سالم است ۱۳ خرداد ۱۴۰۳

هوای اصفهان سالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز سیزدهم خرداد ماه با میانگین ۷۱ در وضعیت سالم و قابل قبول ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان درخیابان ۲۵ آبان، خیابان فیض و سپاهان‌شهر با عدد ۶۰، میدان انقلاب ۹۶، پارک زمزم ۵۷، دانشگاه صنعتی ۶۷، بزرگراه خرازی ۹۵، رهنان ۷۴، خیابان زینبیه ۷۹، […]

هوای اصفهان سالم و قابل قبول است ۰۶ خرداد ۱۴۰۳

هوای اصفهان سالم و قابل قبول است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز ششم خرداد ماه با میانگین ۷۶ در وضعیت سالم و قابل قبول ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان  درخیابان ۲۵ آبان با عدد ۶۶، میدان انقلاب ۹۰، دانشگاه صنعتی و پارک زمزم ۶۹، رهنان ۸۵، خیابان زینبیه ۷۳، سپاهان‌شهر ۶۳، خیابان فیض ۶۵، خیابان […]

هوای اصفهان قابل قبول است ۰۵ خرداد ۱۴۰۳

هوای اصفهان قابل قبول است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز پنجم خرداد ماه با میانگین ۸۰ در وضعیت سالم و قابل قبول ثبت شده است.   ، وضعیت کیفی هوای اصفهان  درخیابان ۲۵ آبان با عدد ۶۶، میدان انقلاب ۸۰، پارک زمزم ۷۱، رهنان و ولدان با عدد ۷۲، دانشگاه صنعتی ۶۰، رهنان ۸۵، سپاهان‌شهر ۵۶، خیابان‌های […]

هوای اصفهان درشرایط سالم است ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

هوای اصفهان درشرایط سالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز چهارم خرداد ماه با میانگین ۸۲ در وضعیت سالم و قابل قبول ثبت شده است.   ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان ۲۵ آبان با عدد ۷۲، خیابان احمدآباد ۹۶، میدان انقلاب ۸۷، پارک زمزم ۶۹، بزرگراه خرازی ۹۹، دانشگاه صنعتی ۷۵، رهنان ۸۵، خیابان زینبیه […]

هوای اصفهان سالم است ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

هوای اصفهان سالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز سی و یکم اردیبهشت ماه با میانگین ۹۹ در وضعیت سالم و قابل قبول ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان  در خیابان ۲۵ آبان، پارک زمزم و دانشگاه صنعتی با عدد ۷۵، رهنان ۹۳، خیابان زینبیه ۹۶، سپاهان‌شهر ۸۸، خیابان فرشادی ۸۳، خیابان فیض ۷۷، […]

️هوای اصفهان همچنان سالم است ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
هوای اصفهات

️هوای اصفهان همچنان سالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز سی ام اردیبهشت ماه با میانگین ۶۰ در وضعیت سالم و قابل قبول ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان  در خیابان  ۲۵ آبان با عدد ۵۳، خیابان احمدآباد ۷۸، میدان انقلاب ۶۸، بزرگراه خرازی ۷۹، رهنان ۶۴، سپاهان‌شهر ۵۳، خیابان فرشادی ۵۲، بولوار کاوه و […]