۱۷ آبان ۱۴۰۱

مدیریت کاهش بار در تابستان ۱۴۰۰ با کاهش مصرف و همکاری همه مشترکان برق ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان مطرح کرد:
مدیریت کاهش بار در تابستان ۱۴۰۰ با کاهش مصرف و همکاری همه مشترکان برق

استان ها Archives - پیداگر نیوز
چیزی یافت نشد !