به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،مدیر جهاد کشاورزی کاشان از پیش بینی برداشت ۱۰ هزار تن گل محمدی از گلستان‌های شهر کاشان خبرداد. علی محلوجی با اشاره به اینکه برداشت این گل در بخش‌های کوهستانی و خنک ترکاشان تا اوایل تیرماه ادامه دارد،گفت:پیش بینی می‌شود با پایان فصل برداشت، در مجموع ۱۰ هزار تن گل محمدی […]

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،مدیر جهاد کشاورزی کاشان از پیش بینی برداشت ۱۰ هزار تن گل محمدی از گلستان‌های شهر کاشان خبرداد.

علی محلوجی با اشاره به اینکه برداشت این گل در بخش‌های کوهستانی و خنک ترکاشان تا اوایل تیرماه ادامه دارد،گفت:پیش بینی می‌شود با پایان فصل برداشت، در مجموع ۱۰ هزار تن گل محمدی از گلستان‌های مختلف سطح شهر کاشان برداشت شود.

وی افزود: به طور معمول از مقدار ۴.۲ تن گل محمدی از هر هکتار زمین‌های کاشان برداشت می‌شود و بر این اساس پیش بینی می‌شود با پایان فصل برداشت، در مجموع مقدار ۱۰ هزار تن گل محمدی از گلستان‌های مختلف سطح شهر کاشان برداشت شود

مدیر جهاد کشاورزی کاشان با اشاره به اینکه گلابگیری گل‌های برداشت شده به طور جداگانه در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در استان و شهرستان کاشان نقش بسزایی دارد، گفت: ۴۸ واحد گلابگیری صنعتی و نیمه صنعتی و بیش ازیک هزار و ۶۸۰ واحد گلابگیری سنتی نیز در کاشان فعالیت دارند دارد.