به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، وزارت امور خارجه عربستان سعودی از ارسال پیام‌هایی توسط رئیس‌جمهوری ایران به پادشاه و ولی‌عهد این کشور خبر داد.   ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران پیام‌هایی جداگانه به سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولی‌عهد عربستان سعودی ارسال کرد.   وزارت خارجه عربستان خبر داده رئیسی در این […]

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، وزارت امور خارجه عربستان سعودی از ارسال پیام‌هایی توسط رئیس‌جمهوری ایران به پادشاه و ولی‌عهد این کشور خبر داد.

 

ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران پیام‌هایی جداگانه به سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولی‌عهد عربستان سعودی ارسال کرد.

 

وزارت خارجه عربستان خبر داده رئیسی در این پیام‌ها بر تقویت روابط دوجانبه تاکید کرده است.