به گزارش حضور آنلاین؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با بازگشایی برخی اصناف از ۲۳ فروردین در اصفهان شیوع کروناهمچنان از وضعیت قرمز خارج نشده است. طاهره چنگیز درخصوص آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان بیان داشت: همچنان حدود ۹۰۰ نفر در بمارستان‌ها بستری هستند که ۲۰۰ نفر از آن‌ها به علت شدت […]

به گزارش حضور آنلاین؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با بازگشایی برخی اصناف از ۲۳ فروردین در اصفهان شیوع کروناهمچنان از وضعیت قرمز خارج نشده است.

طاهره چنگیز درخصوص آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان بیان داشت: همچنان حدود ۹۰۰ نفر در بمارستان‌ها بستری هستند که ۲۰۰ نفر از آن‌ها به علت شدت بیماری در بخش آی سی یو تحت درمان قرار گرفته‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر اینکه شیوع کرونا در اصفهان همچنان از وضعیت قرمز خارج نشده، تصریح کرد: اگرچه مشاغل کم خطر می‌توانند با مراعات ضوابط بهداشتی از ۲۳ فروردین‌ماه شروع به فعالیت کنند اما با توجه به شرایط موجود، همچنان رعایت فاصله اجتماعی و عدم خروج غیرضروری از منازل باید مورد توجه باشد.