پایگاه خبری پیداگرنیوز، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس در یادداشتی نوشت: گرچه در وصف قلم و صاحبانش سخن بسیار گفته اند اما به گمانم پدیده قلم از چنان شکوه و عظمتی برخوردار است که هر چه در باب آن «قلمفرسایی» نماییم، کم گفته ایم. ، دکتر “سعید منتظرالمهدی” معاون فرهنگی اجتماعی پلیس در یادداشتی نوشت: “روز […]

پایگاه خبری پیداگرنیوز، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس در یادداشتی نوشت: گرچه در وصف قلم و صاحبانش سخن بسیار گفته اند اما به گمانم پدیده قلم از چنان شکوه و عظمتی برخوردار است که هر چه در باب آن «قلمفرسایی» نماییم، کم گفته ایم.

، دکتر “سعید منتظرالمهدی” معاون فرهنگی اجتماعی پلیس در یادداشتی نوشت:

“روز قلم بر صاحبان اندیشه و قلم مبارک باشد”

گرچه در وصف قلم و صاحبانش سخن بسیار گفته اند اما به گمانم پدیده قلم از چنان شکوه و عظمتی برخوردار است که هر چه در باب آن «قلمفرسایی» نماییم ، کم گفته ایم . همه بیش و کم می دانیم اگر قلم نبود ما امروزه از میراث گرانسنگ فرهنگ و ذخیره انسان ساز تمدن و دانشِ در حال افزایش برخوردار نبودیم . از آن مهم تر، اگر قلم و اهل قلم نبودند امروزه نشانی از نام ملت ها نبود و به درستی گفته اند:

در دفتر زمانه فتد نامش از قلم/ هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت

و چه مسروریم که حتی پیش از زمانی که صنعت چاپ اختراع شود و دانش و قلم از انحصار خارج گردد و همگانی شود، صاحبانِ صاحب قلمی داشته ایم که ارزش و شکوه قلم را به درستی فهم کرده اند و با قلمفرسایی و خلق آثار شگفت انگیز و ماندگار خود ، نام این دیارِ کهن را جاودانه ساخته اند و  برایمان تاریخ  و تمدن و فرهنگی به ودیعه گذاشته اند که همواره از سرچشمه زلال آن روانمان را طراوت می بخشیم و جانمان را جانی تازه ارزانی می داریم.

آری ما فردوسیِ حماسه سرا داشته ایم که با «شاهنامه» و سروده های حماسی اش همچون «ایلیاد و ادیسه هومر»، میراثی سرشار از شور و نشاط و سلحشوری، پیشِ رویمان نهاده است و زبانمان را از هر گزندی مصون داشته است، سعدی شیرین سخن را داشته ایم که با خلقِ “گلستان و بوستان”، بوستانی پر طراوت از شعر و شعور را برایمان به ارمغان آورده است؛ او زبان ما را غنا بخشیده و فهم انسانی ما را دوچندان ساخته است، درست همانگونه که «ویلیام شکسپیر» با هملت و رومئو و ژولیت، فهم و درک بشری را وسعت بخشید.

در تاریخ معاصرمان نیز صاحب قلمانی پرشمار داشته ایم که قلم را ارج نهاده و هر یک به گونه ای «ذهنِ» جویای دانایی ما را فراخ تر از پیش نموده است؛ استاد مطهری با آثار گوناگونش درک اجتماعی ما را گسترش داده و بینش مذهبی ما را به روز نموده است. جلال آل احمد با «مدیر مدرسه» اش لطافت روح ما را فرونی بخشیده است و با «خَسی در میقات» اش ما را با خود به یک سفر معنوی می برد.

نادر ابراهیمی با «یک عاشقانه آرام» ، در وادی پر راز و رمز عشق قلم زده است و همانند علی محمد افغانی در «شوهر آهو خانم» ، غبار از حس زیباشناختی درونمان زدوده و ظرفیت همدلی امان را دوچندان کرده است. همچنین کم نیستند صاحبان قلمی که به برکت قلم توانا و خزانه ذهنی فراخ خویش حماسه ۸ سال جنگ تحمیلی را به تصویر کشیده اند و هر یک ابعادی از عظمت مقاومت مردم این دیار را جاودانه نموده اند؛ احمد محمود در «زمین سوخته» روزهای نخست یورش دشمن را قلمی نموده است و خانم حسینی در «کتابِ دا» از مقاومت و تاب آوری و رنج گروهی از آنانی که رنج بردند تا ما رنج نبریم، را برایمان ترسیم نموده است. باری، اینان و انبوه صاحبانِ قلمِ دیگر، با قلم زیبای خویش همچون لئو تولستوی در «جنگ و صلح»، عظمتِ از جان گذشتگی  و انسجام و همدلیِ مردم ایران عزیز را به رخ دنیا کشیده و نشان داده اند که چه سان با قلم می توان بزرگی یک ملت را فریاد زد.

و اینک نیز بر خود می بالیم که انبوه صاحب قلمانی داریم که ارزش قلم را می دانند و با قلم زیبا و ستودنی خویش تولید دانایی و امنیت و امید می کنند و آینده ای سرشار از شور و شعف و شادابی برای جامعه ترسیم می نمایند.

من از طرف مجموعه فرماندهی انتظامی کشور، این روز را به همه اهالی قلم و عقل و خرد و اندیشه کشورمان تبریک عرض نموده و به آنان دستمریزاد می گویم که با قلم خویش قلب ما را مملو از آرامش می سازند و ذهن ما را از واژگان نیکو پرمی نمایند.