به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف انبار حاوی محموله بزرگ قطعات دوچرخه خارجی قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در شهر اصفهان خبر داد. سردار محمدرضا هاشمی فربیان کرد: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی از دپوی تعداد زیادی قطعات دوچرخه خارجی در یکی از […]

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف انبار حاوی محموله بزرگ قطعات دوچرخه خارجی قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در شهر اصفهان خبر داد.

سردار محمدرضا هاشمی فربیان کرد: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی از دپوی تعداد زیادی قطعات دوچرخه خارجی در یکی از انبارهای شهر اصفهان مطلع و بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از کسب اطلاعات لازم طی هماهنگی با مرجع قضائی به همراه ماموران پلیس امنیت اقتصادی و کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت به محل اعزام شدند که نهایتاً در بازرسی از این انبار موفق به کشف  ۷۰۰ کارتُن حاوی قطعات دوچرخه خارجی به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه محموله مذکور به دلیل عدم ثبت در سامانه جامع انبارها و نداشتن مدارک معتبرگمرکی برای کارشناسان محرز شد مشمول جرم قاچاق است اظهار کرد:  انبار مذکور برابر دستور مرجع قضائی توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلمب و متصدی آن نیز دستگیر و پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.