معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان  اصفهان خبر داد؛ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اصفهان، پرداخت مستمری به خانوارهای تحت حمایت را مساعدتی در چرخه اقتصادی زندگی آنها دانست. به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد، هادی بنایی معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان […]

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان  اصفهان خبر داد؛
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اصفهان، پرداخت مستمری به خانوارهای تحت حمایت را مساعدتی در چرخه اقتصادی زندگی آنها دانست.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد، هادی بنایی معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان، با اعلام این خبر اظهار داشت: درحال حاضر ۱۲۳ هزار و ۱۳۴ خانوار تحت حمایت این نهاد در استان هستند که ۱۱۹ هزار و ۳۰۹ خانوار مستمری ماهیانه دریافت می کنند.

هادی بنایی از پرداخت مستمری مددجویان تحت حمایت با افزایش۳۰ درصدی در سال جاری خبر داد، ادامه داد: مستمری خانوارهای تحت حمایت طی فروردین و اردیبهشت ماه بالغ بر ۳۵۰ میلیارد و ۱۵۷ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه مستمری بر اساس بعد خانوارها به حساب سرپرستان واریز شده، افزود: مستمری ماهیانه در سال جاری برای خانوارهای یک نفره یک میلیون تومان، خانوارهای دو نفره یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان، خانوارهای سه نفره ۲ میلیون تومان، چهار نفره ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و خانوارهای پنج نفر به بالا نیز ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان پرداخت می شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداداستان اصفهان، با اعلام اینکه سال گذشته برای بیش از ۱۲۰ هزار خانوار تحت حمایت اعتباری بالغ بر هزار و ۵۶۸ میلیارد تومان مستمری پرداخت شده است، گفت: چرخ زندگی مددجویان با پرداخت مستمری نمی چرخد و بایستی با مساعدت خیران، بستر خودکفایی خانوارهای تحت حمایت را فراهم آورد.