هوای ناسالم اصفهان Archives - پیداگر نیوز
هوای اصفهان در شرایط ناسالم است ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

هوای اصفهان در شرایط ناسالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز هجدهم شهریور با میانگین ۱۱۷ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است. وضعیت کیفی هوا در خیابان ۲۵ آبان با ۱۰۱، بزرگراه خرازی با ۱۱۰، میدان انقلاب با ۱۱۵، دانشگاه صنعتی با ۱۰۹، سپاهان شهر با ۱۲۱، بولوار کاوه با ۱۱۲ و میرزا […]

هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است ۱۶ شهریور ۱۴۰۲

هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز شانزدهم شهریور با میانگین ۱۱۹ برای گروه های حساس در شرایط ناسالم است. وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان‌های فرشادی و ۲۵ آبان با ۱۲۲، احمدآباد و رهنان با ۱۳۵، بزرگراه خرازی با ۱۲۱، خیابان پروین ۱۲۵، بولوار کاوه با ۱۴۶، میرزا طاهر با ۱۴۷ در […]

هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است ۱۴ شهریور ۱۴۰۲

هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز چهاردهم شهریور با میانگین ۱۰۹ برای گروه های حساس در شرایط ناسالم است. وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان ۲۵ آبان و بزرگراه خرازی با ۱۵۲، خیابان احمدآباد با ۱۵۴، زینبیه با ۱۶۷ و خیابان فرشادی با ۱۵۳ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان […]

کیفیت هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

کیفیت هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز یازدهم شهریور با میانگین ۱۰۲ برای گروه های حساس در شرایط ناسالم است. وضعیت کیفی هوای اصفهان در ایستگاه پایش خیابان احمدآباد با ۱۰۱، میدان انقلاب با ۱۱۸، پارک زمزم با ۱۱۶، خیابان رودکی با ۱۱۱ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده […]

شاخص کیفی هوای اصفهان ۱۳۴ و ناسالم است ۰۴ شهریور ۱۴۰۲

شاخص کیفی هوای اصفهان ۱۳۴ و ناسالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز چهارم شهریورماه با شاخص کیفی ۱۳۴ در شرایط  ناسالم  برای گروه های حساس ثبت شده است. وضعیت کیفی هوا در خیابان احمدآباد با ۱۳۵، پارک زمزم با ۱۰۴، بزرگراه خرازی با ۱۲۴، رودکی با ۱۰۷، رهنان با ۱۴۲، زینبیه با ۱۳۱، بولوار کاوه با ۱۳۹ و […]

آلودگی هوای اصفهان برای گروه های حساس ۰۱ شهریور ۱۴۰۲

آلودگی هوای اصفهان برای گروه های حساس

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز اول شهریورماه با شاخص کیفی ۱۲۳ در شرایط  ناسالم  برای گروه های حساس ثبت شده است. وضعیت کیفی هوا در خیابان احمدآباد با ۱۳۷، بزرگراه خرازی با ۱۲۹ و رودکی با ۱۰۸ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است. همچنین شاخص کیفی هوا […]

آلودگی هوای اصفهان برای گروه های حساس ۲۶ مرداد ۱۴۰۲

آلودگی هوای اصفهان برای گروه های حساس

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز بیست و ششم  مردادماه با شاخص کیفی ۱۰۹ در شرایط  ناسالم  برای گروه های حساس ثبت شده است. وضعیت کیفی هوا در ایستگاه رهنان با ۱۰۸ خیابان فیض با ۱۱۸، خیابان ۲۵ آبان با ۱۳۰، زینبیه با ۱۳۴، محله ولدان (ورزشگاه میثاق) با ۱۳۶ و بولوار […]

کیفیت هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است ۱۶ مرداد ۱۴۰۲

کیفیت هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز شانزدهم  مردادماه با شاخص کیفی ۱۰۱ در شرایط  ناسالم  برای گروه های حساس ثبت شده است. وضعیت کیفی هوا در رهنان با ۱۰۱، دانشگاه صنعتی با ۱۱۰، بولوار کاوه با ۱۱۹، کردآباد با ۱۳۰ و خیابان فیض با ۱۴۱ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های […]

شاخص کیفی هوای اصفهان ۱۰۸ و ناسالم است ۱۴ مرداد ۱۴۰۲

شاخص کیفی هوای اصفهان ۱۰۸ و ناسالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز چهاردهم  مردادماه با شاخص کیفی ۱۰۸ در شرایط  ناسالم  برای گروه های حساس ثبت شده است. وضعیت کیفی هوا در ایستگاه کردآباد با ۱۶۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شده است. همچنین کیفیت هوا  در خیابان ۲۵ آبان با ۱۰۱، ولدان […]

کیفیت هوای اصفهان ناسالم است ۱۱ مرداد ۱۴۰۲

کیفیت هوای اصفهان ناسالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز یازدهم مردادماه با شاخص کیفی ۱۰۱ در شرایط  ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است. کیفیت هوا در خیابان احمدآباد با ۱۲۵، رودکی با ۱۰۲، بزرگراه خرازی با ۱۳۹ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است. همچنین شاخص کیفی هوا در خیابان‌های پروین […]