هوای ناسالم اصفهان Archives - پیداگر نیوز
آلودگی هوای اصفهان برای گروه های حساس ۰۳ مرداد ۱۴۰۳

آلودگی هوای اصفهان برای گروه های حساس

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز سوم مردادماه با میانگین ۱۲۹ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است.   ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان احمدآباد با عدد ۱۵۶، میدان انقلاب ۱۵۳، بزرگراه خرازی ۱۶۳، خیابان رهنان ۱۷۸ و سپاهان‌شهر ۱۵۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم […]

هوای اصفهان در وضعیت قرمز قرار گرفت ۰۲ مرداد ۱۴۰۳

هوای اصفهان در وضعیت قرمز قرار گرفت

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز دوم مردادماه با میانگین ۱۶۵ در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم مردم ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در ایستگاه خیابان احمدآباد با عدد ۱۷۲، خیابان رهنان و میدان انقلاب ۱۷۰، پارک زمزم ۱۵۳، بزرگراه خرازی ۱۸۹، دانشگاه صنعتی ۱۵۷، زینبیه ۱۵۱، سپاهان‌شهر ۱۷۳، […]

هوای اصفهان همچنان ناسالم است ۰۱ مرداد ۱۴۰۳

هوای اصفهان همچنان ناسالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز اول مرداد ماه با میانگین ۱۰۱ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس  ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان احمدآباد با عدد ۱۵۶ در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان و در ایستگاه میدان انقلاب با عدد ۱۲۹، رهنان ۱۰۷، خیابان فرشادی […]

هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است ۳۱ تیر ۱۴۰۳

هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز نوزدهم تیرماه با میانگین ۱۳۱ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس  ثبت شده است.   ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۱۳، میدان انقلاب ۱۴۱، پارک زمزم ۱۱۹، رهنان ۱۴۳، خیابان زینبیه ۱۰۷، سپاهان‌شهر ۱۳۹، بولوار کاوه ۱۱۱، کردآباد ۱۰۹ و […]

هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است ۲۴ تیر ۱۴۰۳

هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز بیست و چهارم تیرماه با میانگین ۱۴۰ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس  ثبت شده است.   ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان احمدآباد ۱۴۳، میدان انقلاب و بولوار کاوه ۱۰۴، خیابان پروین اعتصامی ۱۰۵، دانشگاه صنعتی ۱۲۸، رهنان ۱۳۹، خیابان زینبیه ۱۳۲، خیابان فیض […]

آلودگی هوای اصفهان برای گروه های حساس ۲۲ تیر ۱۴۰۳

آلودگی هوای اصفهان برای گروه های حساس

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز بیست و دوم تیر ماه با میانگین ۱۱۳ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس  ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان  در خیابان احمدآباد ۱۴۹، میدان انقلاب ۱۲۷، بزرگراه خرازی ۱۳۰، خیابان زینبیه و ایستگاه ولدان ۱۰۲، خیابان فرشادی ۱۱۵، خیابان فیض ۱۱۳ […]

هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است ۱۹ تیر ۱۴۰۳

هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز نوزدهم تیرماه با میانگین ۱۱۲ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس  ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان احمدآباد و بزرگراه خرازی با عدد ۱۴۰، میدان انقلاب ۱۰۴، خیابان رودکی ۱۱۴ و خیابان فیض ۱۰۹ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های […]

آلودگی هوای اصفهان برای عموم مردم ۱۲ تیر ۱۴۰۳

آلودگی هوای اصفهان برای عموم مردم

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز دوازدهم تیرماه با میانگین ۱۵۳ در وضعیت ناسالم برای عموم مردم  ثبت شده است. ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان ۲۵ آبان و زینبیه با عدد ۱۵۳، خیابان احمدآباد با عدد ۱۷۸، میدان انقلاب ۱۵۸، خیابان پروین اعتصامی ۱۶۰، بزرگراه خرازی ۱۷۱، دانشگاه صنعتی ۱۵۶، رهنان […]

هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است ۱۱ تیر ۱۴۰۳

هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،کیفیت هوای اصفهان امروز یازدهم تیرماه با میانگین ۱۳۸ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس  ثبت شده است.   ، وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان احمدآباد با عدد ۱۶۲، میدان انقلاب ۱۶۵، خیابان پروین اعتصامی ۱۵۷، بزرگراه خرازی ۱۵۲، رهنان ۱۵۱، بولوار کاوه ۱۵۴ و کردآباد ۱۵۵ AQI در […]

هوای اصفهان در شرایط  قرمز قرار گرفت ۱۰ تیر ۱۴۰۳

هوای اصفهان در شرایط  قرمز قرار گرفت

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان، کاشان، شاهین شهر و خمینی‌شهر امروز یکشنبه دهم تیرماه در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان و در سجزی بسیار ناسالم است. ، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۶ صبح یکشنبه دهم […]