به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز ششم فروردین ماه با شاخص کیفی ۷۶ درشرایط سالم ثبت شده است. وضعیت کیفی هوای اصفهان امروز بر اساس داده‌های دریافتی ایستگاه ۱۳ ایستگاه پایش فعال با شاخص ۷۶ در وضعیت قابل قبول ثبت شد. کیفیت هوا در ایستگاه دانشگاه صنعتی با ۶۶، کردآباد با ۶۴، […]

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز ششم فروردین ماه با شاخص کیفی ۷۶ درشرایط سالم ثبت شده است.

وضعیت کیفی هوای اصفهان امروز بر اساس داده‌های دریافتی ایستگاه ۱۳ ایستگاه پایش فعال با شاخص ۷۶ در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

کیفیت هوا در ایستگاه دانشگاه صنعتی با ۶۶، کردآباد با ۶۴، باهنر و سپاهان شهر با ۵۹، رهنان با ۵۶ و فرشادی با ۵۴ AQI وضعیت قابل قبول ثبت شد.

همچنین شاخص هوا امروز در سه ایستگاه از جمله محله ولدان (ورزشگاه میثاق) با ۴۵، فیض با ۴۴ و میرزا طاهر با ۲۸ AQI در وضعیت پاک ثبت شد.

در حال حاضر شخص هوا در ایستگاه خیابان احمدآباد با ۱۲۹ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و خیابان پروین و بزرگراه خرازی به ترتیب با ۱۶۵ و ۱۵۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.