به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز بیست و هفتم اسفند ماه با شاخص کیفی ۵۷ درشرایط سالم ثبت شده است. وضعیت کیفی هوای اصفهان امروز بر اساس داده‌های دریافتی ۱۳ ایستگاه پایش فعال با شاخص ۵۷ در وضعیت قابل قبول ثبت شد. کیفیت هوا در ایستگاه خیابان فرشادی با ۴۴، سپاهان شهر […]

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز بیست و هفتم اسفند ماه با شاخص کیفی ۵۷ درشرایط سالم ثبت شده است.

وضعیت کیفی هوای اصفهان امروز بر اساس داده‌های دریافتی ۱۳ ایستگاه پایش فعال با شاخص ۵۷ در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

کیفیت هوا در ایستگاه خیابان فرشادی با ۴۴، سپاهان شهر با ۴۲، میرزا طاهر با ۴۰ و فیض با ۳۸ AQI در وضعیت پاک ثبت شد.

همچنین شاخص هوا در ایستگاه دانشگاه صنعتی با ۶۲، رهنان با ۵۹، انقلاب و کردآباد با ۵۸، ولدان با ۵۵ و باهنر با ۵۲ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

درحال حاضر کیفیت هوا در ایستگاه خیابان احمدآباد با ۱۲۵ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس، در بزرگراه خرازی با ۷۷ AQI در وضعیت قابل قبول و رودکی با ۳۴ AQI در وضعیت پاک ثبت شد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.