به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز بیست و هشتم شهریور با میانگین ۷۲ در شرایط سالم ثبت شده است. وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان احمدآباد با ۷۱، خیابان ۲۵ آبان با ۶۵، استانداری با ۵۳، میدان انقلاب با ۶۶، پارک زمزم با ۷۸، خیابان پروین با ۷۴، بزرگراه خرازی با ۹۲، […]

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، کیفیت هوای اصفهان امروز بیست و هشتم شهریور با میانگین ۷۲ در شرایط سالم ثبت شده است.

وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان احمدآباد با ۷۱، خیابان ۲۵ آبان با ۶۵، استانداری با ۵۳، میدان انقلاب با ۶۶، پارک زمزم با ۷۸، خیابان پروین با ۷۴، بزرگراه خرازی با ۹۲، دانشگاه صنعتی با ۶۱، خیابان رودکی و سپاهان‌شهر با ۷۵، رهنان با ۶۷، زینبیه با ۶۹، خیابان فرشادی با ۷۹، میدان فیض با ۸۴ AQI در وضعیت سالم است.

همچنین کیفیت هوا در سجزی با ۱۲۳ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس، قهجاورستان با ۱۵۷ ناسالم برای عموم شهروندان و شاهین شهر و مبارکه به ترتیب با ۷۲ و ۷۰ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

در حال حاضر ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله خمینی شهر، زرین‌شهر ، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.