به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،دانشگاه اصفهان رتبه دوم دبیرخانه برتر کشور را در این جشنواره به خود اختصاص داد. ،محمدمهدی ذوالفقارزاده مدیر  دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف به عنوان رئیس جشنواره برهان، از ارسال ۶۸۶ اثر به این جشنواره خبر داد و گفت: ۵۷۲ اثر به بخش رقابتی اصلی ارسال شد […]

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،دانشگاه اصفهان رتبه دوم دبیرخانه برتر کشور را در این جشنواره به خود اختصاص داد.

،محمدمهدی ذوالفقارزاده مدیر  دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف به عنوان رئیس جشنواره برهان، از ارسال ۶۸۶ اثر به این جشنواره خبر داد و گفت: ۵۷۲ اثر به بخش رقابتی اصلی ارسال شد که ۴۹۰ اثر به مرحله دوم راه یافت .

در حوزه تریبون آزاد از ۱۳۲ اثر ۱۰۲ اثر، در بخش مناظره از ۱۵۲ اثر ۹۹ اثر و بخش مطالبه‌گری از ۳۴ اثر ۳۰ اثر به مرحله نهایی راه یافتند.

رتبه های کسب شده  دانشگاه اصفهان :

کسب رتبه دوم دبیرخانه برتر کشور توسط سرکارخانم اختردانش کارشناس کرسی‌های آزاداندیشی

کسب رتبه دوم “کرسی تکامل و نظریه داروین” المیرا فیاضی، سمیرا سادات حسینی بهشتیان، محمدرضا شمس، فاطمه پوستین‌دوز، ثناء یوسفیان، پردیس السادات طبیبیان و نوید شهنام

کسب رتبه دوم برنامه “کرسی آزاد اندیشی بهارستان” سعید شیخ ابو مسعودی، زهرا علی بیگی، امیرحسین هادی، شکیبا بقایی‌پور و محمد مهدی سقاچی

کسب رتبه چهارم تریبون آزاد ” رای میدهم چون؛ رای نمی دهم چون”  احسان فراهانی، سینا ربیعی، علی انصاری مسیح و عراقی محمد ادیب

کسب رتبه چهارم برنامه “میز دموکراسی روسیه؛ شریک دزد یا رفیق قافله” مهشاد خسروی و سید محمد علی محمد حنایی