به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان از ورود گشت های مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی با حضور انجمن حمایت از مصرف کنندگان در ساماندهی قیمت پوشاک مدارس و جلوگیری از متضرر شدن اولیای دانش آموزان خبر داد. ، علی اکبر مختاری گفت: هدفمند نمودن نظارت ها و پیشگیری از بروز تخلفات قبل از حادث […]

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان از ورود گشت های مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی با حضور انجمن حمایت از مصرف کنندگان در ساماندهی قیمت پوشاک مدارس و جلوگیری از متضرر شدن اولیای دانش آموزان خبر داد.

، علی اکبر مختاری گفت: هدفمند نمودن نظارت ها و پیشگیری از بروز تخلفات قبل از حادث شدن و بستن مسیر های انحراف در موضوع پوشاک مدارس با توجه به تجارب سنوات قبل به صورت برنامه ریزی شده برای نمایان شدن شفافیت از طرف تعزیرات حکومتی در حال پیگیری است.

وی افزود: در این رابطه سامانه ساماندهی روپوش مدارس از طرف اتحادیه پوشاک راه اندازی شده که تولیدی های دارای هویت در این سامانه قسمت فروش، محصول خود را عرضه می نمایند و مدارس نیز به عنوان نماینده خریدار ثبت درخواست خرید را ثبت می نمایند و سپس واحد تولیدی آنالیز قیمت نهایی پیشنهادی خود را با نظارت ناظرین از اتحادیه تاییدیه گرفته و قیمت مصوب را ارائه نماید و انجمن یا مدیران مدارس نیز بر اساس قیمت مصوب اعلامی تنظیم قرارداد نموده و در سامانه قرارداد فی ما بین را بارگذاری و کد یکتای صادره تاییدیه ثبت قرار داد را در اختیار اولیای دانش آموزان قرار دهد که مصرف کنندگان این روند استعلام و کیفیت کالا را نظاره گر باشند و هم از بروز گرانفروشی و اعلام قیمت های متناقض جلوگیری شود.

مختاری گفت: طی بازدید های صورت گرفته در طی ۳ هفته گذشته گزارشاتی از سوی مردم به تعزیرات حکومتی رسیده که بعضی از مدارس و تولیدی ها روند اعلامی ثبت سامانه را انجام نداده و بدون گرفتن تاییدیه قیمت های تولیدات خود، اقدام به اندازه زدن و دریافت مبالغ از اولیای دانش آموزی نموده اند که این امر تخلف است و به عنوان مثال؛ گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی در بازرسی از یک مدرسه غیر انتفاعی که یک هزار و ۴۰۰ نفر دانش آموز ظرفیت ثبت نام دارد هر دست لباس فرم مدارس را به مبلغ دو میلیون ریال گرانفروشی داشته که در این رابطه تا کنون ۳ فقره پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی می باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: در این طرح ساماندهی تعزیرات حکومتی و انجمن حمایت از مصرف کنندگان و اتحادیه دوزندگان پوشاک با رویکرد شفافیت قرارداد ها، خود کنترلی از طرف مصرف کنندگان و حداقل رساندن تخلفات احتمالی گرانفروشی و تقلب در بی کیفیتی کالا در نظر گرفته و برنامه ریزی شده است.