به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مبارکه از واکسیناسیون ۳۰ قلاده سگ پناهگاه نگهداری سگ های بلاصاحب علیه بیماری هاری در شهرستان مبارکه محمد سلیمانی پور گفت: در راستای صیانت از بهداشت عمومی و حفظ سلامت جامعه، ضمن آموزش چهره به چهره مسئول و کارکنان پناهگاه نگهداری سگ های بلاصاحب با بیماری […]

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مبارکه از واکسیناسیون ۳۰ قلاده سگ پناهگاه نگهداری سگ های بلاصاحب علیه بیماری هاری در شهرستان مبارکه

محمد سلیمانی پور گفت: در راستای صیانت از بهداشت عمومی و حفظ سلامت جامعه، ضمن آموزش چهره به چهره مسئول و کارکنان پناهگاه نگهداری سگ های بلاصاحب با بیماری های هاری و کیست هیداتیک، واکسیناسیون ۳۰ قلاده سگ نیز علیه بیماری هاری انجام گرفت.

وی بیان کرد: در راستای صیانت از بهداشت عمومی و حفظ سلامت جامعه، کارشناسان این شبکه ضمن بازدید و نظارت بر پناهگاه نگهداری سگ های بلاصاحب این شهرستان، تعداد ۳۰ قلاده سگ این پناهگاه را علیه بیماری هاری واکسینه نمودند.

محمد سلیمانی پور با اشاره به تهدید خطر انتقال بیماری مهلک هاری، کیست هیداتیک و…. برای انسان تصریح نمود: حفظ و تامین بهداشت سگ های بلاصاحب در پناهگاه بسیار حائز اهمیت می باشد که به منظور آگاهی از تهدیدات ناشی از انتقال بیماری به انسان، آموزش چهره به چهره مسئول و کارکنان پناهگاه جهت آشنایی با علائم بیماری، نحوه انتقال، پیشگیری و… صورت گرفت.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مبارکه در پایان گفت: با توجه به اینکه کیست هیداتیک می تواند سلامت افراد شاغل در پناهگاه را به خطر بیندازد در همین راستا مقرر گردید مسئول پناهگاه جهت تامین قرص های ضد انگل گوارشی و انگل زدایی حیوانات اقدامات لازم را انجام نماید.