به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، افتتاحیه طرح شهید همت با حضور معاون آموزش ابتدایی این اداره کل و مدرسان استانی و میانی مناطق ۴۱ گانه استان اصفهان برگزار شد. معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: هدف از اجرای طرح شهید همت کاهش فاصلۀ برنامۀ درسی با برنامۀ اجرا شده در کلاس درس، […]

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، افتتاحیه طرح شهید همت با حضور معاون آموزش ابتدایی این اداره کل و مدرسان استانی و میانی مناطق ۴۱ گانه استان اصفهان برگزار شد.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: هدف از اجرای طرح شهید همت کاهش فاصلۀ برنامۀ درسی با برنامۀ اجرا شده در کلاس درس، اشتراک و اشاعۀ تجارب معلمان، ایجاد بستر مناسب برای ترویج گفتمان آموزشی و توسعۀ فرهنگ خود ارتقایی است.

وجیهه فاضل، معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان در این همایش، با تبیین نقش و جایگاه والای آموزگاران ابتدایی، اظهار داشت: توانمند‌سازی آموزگاران دوره ابتدایی یکی از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش استان اصفهان است و در قالب طرح‌های مختلف با جدیت پیگیری می‌شود.

وی افزود: هدف از اجرای طرح شهید همت کاهش فاصلۀ برنامۀ درسی با برنامۀ اجرا شده در کلاس درس، اشتراک و اشاعۀ تجارب معلمان، ایجاد بستر مناسب برای ترویج گفتمان آموزشی و توسعۀ فرهنگ خود ارتقایی است.

فاضل با تشریح جزئیات اجرایی طرح شهید همت، بیان داشت: در این دوره ۶ عنوان درس شامل فارسی پایۀ اول، فارسی پایه‌های دوم و سوم، هدیه‌های آسمان پایه‌های دوم و سوم، علوم پایۀ چهارم، ریاضی پایۀ چهارم و ریاضی پایه‌های پنجم و ششم در ۱۰ کلاس و با حضور ۱۸ مدرس استانی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: با تشکیل حلقه‌های علمی در مناطق و نواحی استان، بیش از ۵۰ درصد از نومعلمان تحت آموزش علمی و تخصصی قرار خواهند گرفت.