به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، وزیر کشور اعلام کرد: قرار است به همراه وزیر کشور عراق مسائل و مشکلات مرزهای مشترک دو کشور برای برگزاری مراسم اربعین بررسی شود.   ، احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه نشست هیات دولت در مورد برگزاری مراسم اربعین گفت: قرار است فردا و یا پس فردا به اتفاق […]

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، وزیر کشور اعلام کرد: قرار است به همراه وزیر کشور عراق مسائل و مشکلات مرزهای مشترک دو کشور برای برگزاری مراسم اربعین بررسی شود.

 

، احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه نشست هیات دولت در مورد برگزاری مراسم اربعین گفت: قرار است فردا و یا پس فردا به اتفاق وزیر کشور عراق از مرزهای مشترک بازدید و مسائل را بررسی کنیم تا امسال هم مراسم اربعین خوبی داشته باشیم.

 

وی در مورد تمدید گذرنامه های زیارتی هم گفت: آنهایی که گذرنامه عادی دارند و مدت کافی دارد می توانند از آن گذرنامه استفاده کنند و گذرنامه های زیارتی هم مورد قبول است و می توانند استفاده کنند.