به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،رئیس دانشگاه اصفهان گفت: اندیشکده حکمرانی دانشکده علوم اداری و اقتصاد نمونه عینی برنامه راهبردی جامعه محوری و تمدن سازی است که بعد از تشخیص این مهم که یکی از مشکلاتی که کشور و استان با آن مواجه شده از حوزه حکمرانی در عرصه های مختلف است ، راه اندازی شد. […]

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،رئیس دانشگاه اصفهان گفت: اندیشکده حکمرانی دانشکده علوم اداری و اقتصاد نمونه عینی برنامه راهبردی جامعه محوری و تمدن سازی است که بعد از تشخیص این مهم که یکی از مشکلاتی که کشور و استان با آن مواجه شده از حوزه حکمرانی در عرصه های مختلف است ، راه اندازی شد.

هرسیج در نشست هم اندیشی وزیر اقتصاد با اندیشکده حکمرانی دانشگاه اصفهان اظهار کرد: رویکردی که دانشگاه اصفهان از ابتدای مدیریت جدید در پیش گرفته است تحت عنوان جامعه محوری و تمدن سازی است و تلاشش بر این بوده که همه فعالیت های آموزشی، پژوهشی ، دانشجویی، اداری و مالی، فرهنگی ، مرجعیت علمی، دیپلماسی بین المللی را حول این دو محور اساسی کلید بزند

وی تصریح کرد: ایشان اظهار کرد: دکتر طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس و عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد، با توجه به سبقه نمایندگی که داشتند این مشکل را متوجه شدند و به کمک وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت علوم و دانشگاه به این جمع بندی رسیدند که اندیشکده حکمرانی را تشکیل بدهند.

این مقام مسئول افزود: این اندیشکده مسائلی در سطح استان و ملی را شناسایی و سیاست هایی را به مدیران اجرایی کشور پیشنهاد می کنند که بر اساس آن بتوانند به صورت اساسی و مبنایی بر مشکلاتی که در کشور وجود دارد فائق بیایند.

هرسیج بیان داشت:از دیگر اقدامات دانشگاه اصفهان راه اندازی مرکز فناوری های نرم و صنایع خلاق در حوزه علوم انسانی است که با توجه به جامعیت دانشگاه اصفهان این وظیفه را نیز بر عهده گرفتیم.

رئیس دانشگاه اصفهان افزود: ۳۲هکتار از زمین های شمال دانشگاه به ناحیه نوآوری تخصیص داده شد که حوزه های مهمی مثل صنایع لوازم خانگی، فولاد،پتروشیمی و مراکز نوآوری متعدد مثل کوانتوم، صنایع سرگرمی، رباتهای صنعتی و صنایع نرم و خلاق در داخل دانشگاه اصفهان مستقر شدند و رابطه تنگاتنگی بین صنعت و جامعه از یک سو و اساتید و دانشجویان از سوی دیگر در حال شکل گیری است.