به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، محمدمهدی اسماعیلی گفت: معاونت مطبوعاتی در حال بررسی نمایشگاه مطبوعات است و اگر به جمع بندی نهایی برسد نمایشگاه مطبوعات امسال برگزار می شود.   وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج در پاسخ به این سوال که آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه ای […]

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، محمدمهدی اسماعیلی گفت: معاونت مطبوعاتی در حال بررسی نمایشگاه مطبوعات است و اگر به جمع بندی نهایی برسد نمایشگاه مطبوعات امسال برگزار می شود.

 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج در پاسخ به این سوال که آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه ای برای برگزاری نمایشگاه مطبوعات دارد یا خیر؟ گفت: برگزاری نمایشگاه مطبوعات چند سال با وقفه مواجه بوده و معاونت مطبوعاتی در حال بررسی آن است و اگر به جمع بندی نهایی برسد نمایشگاه مطبوعات امسال برگزار می شود.

 

محمدمهدی اسماعیلی افزود: برگزاری نمایشگاه مطبوعات مشکلات اعتباری ندارد، سال های گذشته مشکلاتی داشته و رفع شده در شرایط کنونی بیشتر از نظر موقعیت مکانی و همچنین زمان برگزاری نمایشگاه نیازمند بررسی بیشتری است.

موج